สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 13,821 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,303 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 518 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,279,480 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,737 ราย หายป่วยสะสม 1,122,169 ราย กำลังรักษา 145,465 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 241 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 13,283 ราย