เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และให้ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชี้แจงว่าการโยกย้ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากตนใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในช่วงต้นปี 2565 จึงพิจารณาโยกย้ายสลับ เพราะถ้าไปย้ายช่วงปลายปีอาจยากกว่าช่วงนี้ และนางณัฐฏ์จารี เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ และมีฝีมือ จึงควรถึงเวลารับหน้าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางณัฐฏ์จารี กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ขอไม่พูดอะไรในตอนนี้ ขอเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพบว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 หรือ 89 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 22 คน เป็นผู้ชายทั้งสิ้น โดยนางณัฐฏ์จารี ถือเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหญิงคนแรกในรอบ 89 ปี.