เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แสง จันดะโชโต (ญาณวโร) ณ วัดป่าดงสว่างธรรม ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร  โดยมี พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) วัดป่าหนองไคร้ ข้าราชการ ตลอดทั้ง พระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศกว่า 10,000 คน  ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ อย่างเนืองแน่น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พิธีบำเพ็ญกุศลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุแสง ญาณวโร  (หลวงปู่แสง ญาณวโร)  ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2566

 หลวงปู่แสง ญาณวโร ได้ละสังขารอย่างสงบที่วัดป่าดงสว่างธรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 19.13 น. สิริอายุ  98  ปี 75  พรรษา  หลวงปู่แสง ญาณวโร มีนามเดิมว่า แสง ดีหอม เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467  ที่อำเภอฟ้าหยาด จังหวัดอุบลราชธานี  ปัจจุบันคือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  อุปสมบทเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2490 ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลวงปู่แสง ญาณวโร ได้จำพรรษา วิเวกธุดงค์ทั้งในประเทศไทย ลาว และพม่า เป็นศิษย์สาย “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม

 หลวงปู่แสง ญาณวโร เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์ ตลอดทั้งสอนธรรมะแก่ศิษยานุศิษย์มาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่เคารพ ศรัทธา ของศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ .