เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท และขยายวันสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครและชำระเงินสมทบแล้วประมาณ 2.6 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ต้องขอเตือนผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัญชีหรือแจ้งเปลี่ยนบัญชีพร้อมเพย์ก็ขอให้รีบดำเนินการและเช็กสิทธิได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ประมวลผลการจ่ายเงินเยียวยา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างอยู่ได้ และภาคธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และก้าวข้ามสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าว.