สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 16,031 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,400 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 631 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,309,687 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,417 ราย หายป่วยสะสม 1,154,355 ราย กำลังรักษา 143,038 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 220 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 13,490 ราย และเป็นที่น่าจับตาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป เนื่องจากในระยะหลังยอดผู้ที่หายป่วยจะมากกว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่ แต่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่กลับมามีมากกว่ายอดผู้หายป่วยอีกแล้ว.