เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ ในระหว่างวันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ ภายในบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันที่ 19 ก.ค.64

โดยนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ลงชื่อในประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดฯ ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ละลอกใหม่ยังมีผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง และทางเทศบาลเมืองกระทู้ได้รับประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ว่ามีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ได้รับการตรวจเชื้อมีผลเป็นบวก และทางเทศบาลได้พิจารณาแล้วว่านักเรียนและบุคคลบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว

ดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนผู้ปกครองและครู ไม่เดินทางไปในที่พื้นที่เสี่ยง ตามประกาศควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขหรือไปตามสถานที่ชุมชนแออัดต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็น แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาสุขโดยเคร่งครัด และขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่ทางโรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง