เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เห็นชอบคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัดเช่นเดิม พร้อมให้คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32 เดิมถึง 30 ก.ย.และยังคงมาตรการเคอร์ฟิวเหมือนเดิมในเวลา 21.00-04.00 น. คงมาตรการเวิร์กฟรอมโฮม และยังคงการเปิดกิจการและกิจกรรมเหมือนเดิมแต่ยังคงปิดสถานบันเทิง ห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร.