เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (แก้ไขมาตรา 83 และ มาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งมีผลคะแนนเสียงข้างมากตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 นั้น เห็นชอบ ทั้งนี้จากรายละเอียดลงคะแนนพบว่า มียอดรวมผู้ที่มาลงมติ ทั้งสิ้น 692 คน แบ่งเป็น ส.ส. 467 คน และ ส.ว. 225 คน

โดยพบว่า ส.ส. ที่ไม่มาลงมติ มีทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ที่เพิ่งถูกปลดจากตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ส.ส.ในกลุ่ม ได้แก่ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ, นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ

นอกจากนั้นยังมี นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ, นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ, นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ, นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์, น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย, นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ และนายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี พรรคก้าวไกล

ขณะที่ ส.ว.มีผู้ไม่มาร่วมประชุม จำนวน 25 คน ได้แก่ นายกษิดิศ อาชวคุณ, นายเกียว แก้วสุทอ, นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์, นางทัศนา ยุวานนท์, ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ, พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร, นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์, พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก, น.ส.ภัทรา วรามิตร, นายภาณุ อุทัยรัตน์, พล.อ.อ.มนัส รูปขจร, นายมหรรณพ เดชวิทักษ์, พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์, นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล, พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์, นายวันชัย สอนศิริ, นายสมชาย เสียงหลาย, นายสมชาย หาญหิรัญ และ พล.ต.โอสถ ภาวิไล

เช่นเดียวกับ 6 ส.ว. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตำแหน่งของสายความมั่นคง คือ 1.พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.สส. 2.พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. 3.พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. 4.พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 5.พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. และ 6. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ทั้งหมดไม่ได้เข้าร่วมประชุม.