เมื่อวันที่ 10 ก.ย. “สถานเสาวภา สภากาดไทย” แจ้งว่า ขณะนี้วัคซีนซิโนฟาร์ม จากสภากาชาดจีน 1 แสนโด๊ส ถึงไทยแล้ว ดังนั้นทางสถานเสาวภาจึงได้เปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น ไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคเพื่อรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางสถานเสาวภาจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 13 กันยายน เวลา 09.00 น.​ เป็นต้นไปผ่านระบบหมอพร้อม โดยกำหนดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 18,​ 20,​ 25 กันยายน 2564

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนมีดังนี้

  1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
  3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
  4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
  5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
  6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ
    หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ
  7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-205-3686

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ >>คลิก<< หรือ Scan QR CODE