เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่รับทราบแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเริ่มเดือน​ ต.ค.โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน และนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช/ปวส.) หรือเทียบเท่า​ โดยต้องชี้แจงกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองให้ทราบว่ามีความเสี่ยงและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนฉีดวัคซีนกับเด็ก ขอให้เป็นความสมัครใจไม่มีการบังคับใดๆ​ ทั้งสิ้น.