สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ว่าโรงเรียนของรัฐในนครนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นระบบการศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกา โดยมีนักเรียนอยู่ในระบบประมาณ 1 ล้านคน กลับเข้าชั้นเรียน เมื่อวันจันทร์ หลังปิดไปนาน 18 เดือน หรือตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว และส่งผลให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน 

แม้ในระยะหลังเริ่มมีการกลับมาสอนในชั้นเรียนบ้าง แต่นักเรียนต้องใช้วิธีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเรียน
ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดเทศบาลนครนิวยอร์กเกือบทั้งหมดจากจำนวนประมาณ 300,000 คน ได้รับคำสั่งให้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบในสำนักงานด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือมิเช่นนั้นต้องผ่านการตรวจคัดกรองทุกสัปดาห์
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนครนิวยอร์ก ตรวจ “บัตรผ่านวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์” ของประชาชนที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ
นอกจากนี้ นายบิล เดอ บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก ยังลงนามในเทศบัญญัติ เป็นคำสั่งให้ผู้ประกอบอาชีพด้านการบริการในร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ โรงยิม และสถานบันเทิง ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบ หลังก่อนหน้านั้นเป็นการขอความร่วมมือมาตลอด
ปัจจุบัน ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของสหรัฐเปิดโอกาสให้เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี ฉีดวัคซีนได้ตามแนวทางของคณะกรรมการอาหารและยา ( เอฟดีเอ ) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ( ซีดีซี ) โดยยังไม่ใช่มาตรการบังคับ แต่การฉีดวัคซีนเป็นข้อบังคับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด รวมถึงการแข่งขันกีฬา.

เครดิตภาพ : AP