เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะเป็นสัปดาห์​ที่ 2 หลังมีการผ่อนคลาย​มาตรการ​การป้องกัน​การแพร่ระบาด​เชื้อโควิด-19 โดยมี รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับวาระการประชุม​ที่น่าสนใจ ทางคณะกรรมการประกันสังคมขอที่ประชุม ครม. อนุมัติ​ให้ความเห็นชอบ ลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ปี 2564 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ในอัตรา 2.5% และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5% จากเดิมที่ต้องจ่าย 5 %

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตีและ รมว.สาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้าส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพ ติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ… และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คมนาคม เสนอร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อ ชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. …

ทั้งนี้ ในส่วนของวาระเพื่อพิจารณาในวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะขอขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออีก 3 เดือน

ขณะที่​สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว.