จากกรณี “โครงการคนละครึ่ง” ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยให้สิทธิ 3,000 บาท แบ่งรอบละ 1,500 บาท รับสมัคร 31 ล้านสิทธิ ไม่จำกัดผู้ได้รับสิทธิรายเดิมในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และคนละครึ่งเฟส 2 รวมทั้งผู้ไม่เคยรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นั้น

ความคืบหน้าล่าสุด โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ณ วันที่ 8 ก.ย.2564 มีผู้ได้รับสิทธิ 26.8 ล้านราย จำนวนผู้ใช้สิทธิ 24 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท จำนวน 9.1 ล้านราย ส่วนยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 64,291.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 32,686.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 31,605.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินรอบที่ 2 วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2564 จำนวน 1,500 บาท โดยผู้ที่ใช้จ่ายวงเงิน 1,500 บาท ในรอบแรก (1 ก.ค.-30 ก.ย. 2564) ยังใช้เงินไม่หมด สามารถนำมาสมทบในรอบ 2 ได้ โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 ไม่ถูกตัดสิทธิ

ทั้งนี้ ล่าสุดวันที่ 14 ก.ย. สิทธิคงเหลือคนละครึ่งเฟส 3 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. สิทธิคงเหลือยู่ที่ 834,897 สิทธิ โดยผู้ไม่เคยรับสิทธิ ยังคงสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้จนกว่าสิทธิจะเต็ม แต่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่าน แอพป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอพเป๋าตัง..