เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ พล.อ.สุพจน์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22  มีอายุราชการเหลืออีก 2 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2566 ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา พล.อ.สุพจน์ นับเป็นนายทหารคนที่ 5 แล้ว ที่โอนย้ายจากกองทัพมาเป็นเลขาธิการ สมช.โดยก่อนหน้านี้มีการโอนย้าย พล.อ.ทวีป เนตรนิยม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา และพล.อ.ณัฐพล.