นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.64 เป็นต้นไป รฟท. จะเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมให้บริการเพิ่มเติม 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่างๆ

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่เปิดให้บริการเพิ่มเติม 20 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ และขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ, สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา และขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ และขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง, สายตะวันออก 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพฯ และ ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพฯ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพน ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ และสายแม่กลอง 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง และขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า การปรับการให้บริการเดินรถครั้งนี้ รฟท.คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร และสถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนและหลังใช้บริการ หากไม่สามารถใช้แอพได้ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.