เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค

จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1) แต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วิชญ์ หรือ “บิ๊กน้อย” เตรียมทหาร รุ่น 11 (ตท.11) ถือเป็นน้องรักของ พล.อ.ประวิตร เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก