ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 ก.ย.64) รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวงพบว่ามีน้ำท่วม/ดินสไลด์ 6 จังหวัด 6 สายทาง 7 แห่ง การจราจรผ่านได้ 7 แห่งดังนี้  1.จ.กำแพงเพชร 1 สายทาง 1 แห่ง ได้แก่ ทล.1 โนนปอแดง-ปากดง อ.ขาณุวรลักษบุรี ช่วง กม.ที่ 391+600-392+600 ระดับน้ำสูง 5 ซม. 2.จ.มหาสารคาม 1 สายทาง 1 แห่ง ได้แก่ ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 8+500-8+600 ระดับน้ำสูง 5 ซม. 

3.จ.เลย 1 สายทาง 1 แห่ง ได้แก่ ทล.201 โนนสว่าง-ปากปวน อ.วังสะพุง ช่วง กม.ที่ 329+725-329+950 ระดับน้ำสูง 10 ซม. 4.จ.นครราชสีมา 1 สายทาง 2 แห่ง ได้แก่ ทล.2 ไร่โคกสูง-โคกกรวด อ.สูงเนิน ช่วง กม.ที่ 113+100-113+900 ทางขนาน ระดับน้ำสูง 20-30 ซม. และ ทล.2 ไร่โคกสูง-โคกกรวด อ.สูงเนิน ช่วง กม.ที่ 110+800-111+550 ทางขนาน ระดับน้ำสูง 10-15 ซม.

5.จ.ตาก 1 สายทาง 1 แห่ง ได้แก่ ทล.12 แม่ละเมา-ตาก อ.เมืองตาก ช่วง กม.ที่ 65+000-68+000 เป็นช่วงๆ ดินสไลด์ 1 ช่องจราจรการจราจรผ่านได้ 1 ช่อง และ 6.จ.เชียงใหม่ 1 สายทาง 1 แห่ง ได้แก่ ทล.108 สะพานแม่กลาง-บ้านบ่อแก้ว อ.ฮอด ช่วง กม.ที่ 97+200-97+400 ระดับน้ำสูง 10 ซม. ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (15 ก.ย.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพบว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ และ สมุทรปราการ  รวม 3 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ดังนี้

ถนนทางหลวงชนบทสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง-บ้านช้างตาย อ.บางเสาธง และ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ช่วง กม.ที่ 0+000-3+000 มีระดับน้ำท่วมสูง 5 ซม., ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2215-บ้านปากห้วยด่าน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ช่วง กม.ที่ 2+000-2+300 ระดับน้ำท่วมสูง 20 ซม. และ ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.2044 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21-บ้านโพธิ์ทอง อ.หล่มสัก ช่วง กม.ที่ 5+600-6+100 มีระดับน้ำท่วมสูง 30 ซม.

ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังทั้ง 3 สายทางแล้ว นอกจากนี้แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักร ดำเนินการขุดลอก กำจัดเศษวัชพืช เศษไม้ บนถนนทางหลวงชนบทสาย พช.2044 และ พช.4032 จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเร่งเปิดทางการระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านได้อย่างสะดวก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย อย่างไรก็ตามจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146