เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว วันที่ 19 ก.ย. เวลาประมาณ 01.00 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สำหรับประวัติส่วนตัว นายเชาวน์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2472 ข้อมูลจากหอเกีรติยศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้เผยเเพร่ประวัตินายเชาวน์ เอาไว้ ในฐานะที่ นายเชาวน์เคยได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองประจำปี 2549 ว่า สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรก จบปริญญาโททางการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ เลขานุการ  หัวหน้ากองที่ปรึกษากรมอุปทูต อัครราชทูต รองปลัดกระทรวง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ปรึกษาคณะกมธ.ต่างประเทศ  กรรมการกฤษฎีกา กรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง และเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ตั้งเเต่วันที่ 11 เม.ย.2541-23 ก.ย.2542 ซึ่งในปี พ.ศ.2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 20 ก.ย.นี้ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เวลา 16.30 น. สวดพระอภิธรรมศพ เวลา 17.30 น. ศาลา 10 และพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 17.00 น.