สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 12,709 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,851 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 858 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,460,323 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย หายป่วยสะสม 1,313,718 ราย กำลังรักษา 132,573 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 106 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 15,469 ราย