จากกรณี “สำนักงานประกันสังคม” ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 รวมทั้งนายจ้างมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยารอบ 2 สำหรับการเยียวยา 2 เดือน

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีก 2,500 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเยียวยารอบ 2 อีก 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ กำหนดระยะเวลาในการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ดังนี้

  • วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.-24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยา ม.39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้าน
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิให้เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ ผู้กับบัตรประชาชนให้พร้อม โดยชื่อบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ต้องตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ หากเป็นกรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ให้ตรวจสอบว่าได้แจ้งข้อมูลนี้แก่ประกันสังคมหรือยัง ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เรียบร้อย เพื่อรอรับเงินเยียวยา

แต่หากตรวจสอบสิทธิ แล้วพบว่าได้รับสิทธิ แต่ไม่ได้รับเงิน “ไม่ต้องทบทวนสิทธิ” ให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ และชื่อของตนเอง จากนั้นรอรับเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ถูกต้อง โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดี จนได้รับครบทุกคน (สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิเยียวยารอบ 2 แล้ว ผ่าน www.sso.go.th 

ทั้งนี้ หากมีคุณสมบัติครบ เป็นผู้ประกันตนสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด และอยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ แต่ไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ ภายในวันที่ 31 ต.ค.64..