เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่าตามที่ประเทศไทยได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค 12 ล้านโด๊ส ซึ่งตามกำหนดจะส่งมาในเดือน ก.ย. จำนวน 9 ล้านโด๊ส เดือน ต.ค. อีก 3 ล้านโด๊ส ซึ่งปัจจุบันได้ปรับสูตรฉีดเป็นซิโนแวค เข็ม 1 ตามด้วยแอสตราเซเนกา เข็ม 2 เพื่อร่นเวลาการรับเข็ม 2 ให้เร็วขึ้น ภายใน 3-4 สัปดาห์ ดังนั้น คาดว่าสิ้นเดือน ต.ค. จะต้องฉีดซิโนแวคเป็นเข็ม 1 ให้หมด และอีกไม่เกิน 8 สัปดาห์ จะได้รับเข็ม 2 ครบถ้วน และภูมิต้านทานที่ได้รับจะเท่ากับการฉีดเแอสตราฯ 2 เข็ม ดังนั้นโดยภาพรวม ประเทศไทยจะฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงอย่างช้าที่สุดคือต้นเดือน พ.ย.64

เมื่อถามถึงข้อกังวลของอาจารย์แพทย์ในการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ให้กับเด็กที่มีอายุ 12-17 ปี นายอนุทิน กล่าวว่าทุกอย่างจะต้องมีการสรุปในทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมีทีมแพทย์ คณบดีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิชาการ ดังนั้นต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงนำมาใช้กับประชาชน ส่วนกรณีผู้ปกครองที่อยากให้ลูกฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยังไม่ได้ปรับทะเบียนการใช้วัคซีนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทย ดังนั้นการฉีดวัคซีนที่นอกเหนือจากการจดทะเบียนต้องมายื่นเอกสารขออนุญาตเพิ่มเติม.