เมื่วันที่ 20 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย ณ บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า

โดยปีนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ.สำนักงบประมาณ, พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ.

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเป็นกรอบรูปภาพถ่ายนายกฯ คู่กับผู้เกษียอายุราชการ และมอบหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ไอ้ไข่ ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี ผ่านพิธีปลุกเสก 3 วาระ.