ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (20 ก.ย.64) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 18 เพศหญิง อายุ 56 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 26 เพศหญิง อายุ 57 ปี 3.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 179 เพศชาย อายุ 53 ปี 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 26 เพศหญิง อายุ 56 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่มีนบุรี)  

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 195 เพศชาย อายุ 21 ปี 6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 68 เพศชาย อายุ 31 ปี และ 7.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 79 เพศชาย อายุ 27 ปี นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์รวม 19 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ