เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประชุมหารือหัวข้อ “เปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรให้ปลอดภัย”

นายสาธิต กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนที่จะเปิดกิจการหรือเปิดพื้นที่มีความปลอดภัย โดยแบ่ง 3 ส่วนใหญ่คือ 1.สิ่งแวดล้อม 2.ผู้ให้บริการ และ 3.ผู้รับบริการ ซึ่งผู้ให้บริการต้องประเมินตนเองก่อนเปิดกิจการด้วยแพลตฟอร์มของกรมอนามัย เช่น Covid-19 Free setting, ไทยเซฟไทย หรือ Thai Stop COVID19 ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าฯ ต้องประสานกับผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในแต่ละจังหวัดให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ มาตรการ Covid-19 Free setting ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ แต่ในช่วงแรกจะต้องมีความเข้มงวด แต่เมื่อสถานการณ์แต่ละพื้นที่ดีขึ้น เช่น การฉีดวัคซีน หาก กทม.มีการฉีดมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 70% หรือ 100% มาตรการต่างๆ อาจลดลง แต่ด้านผู้ประกอบการจะต้องฉีดวัคซีนพนักงานให้ครบ 100% มีการตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) หากสถานการณ์ดีขึ้นข้อกำหนดก็อาจเปลี่ยนแปลงไป

“เชื่อว่ามาตรการที่เข้มข้น วินัยของผู้ประกอบการเป็นความสำคัญในการเดินหน้า เราย้ำว่าหากเลือกเปิดพื้นที่ตามอังกฤษ คือ ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงให้ครบและมากที่สุด เพราะในแง่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากแต่เมื่อเปิดแล้วต้องยั่งยืน ไม่กลับมาปิดอีก ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดจากการทำความเข้าใจและมีวินัยร่วมกันไม่ต้องเปิดแล้วมาปิดใหม่” นายสาธิต กล่าว

นายสนั่น กล่าวว่า เดือน ก.ย. การผ่อนคลายธุรกิจความเสี่ยงน้อย เราทำได้ดี ต่อไปเดือน ต.ค. คาดว่าธุรกิจที่มีความพร้อมจะมีมาตรการที่ดี ส่วนเรื่องสาธารณสุข ทางภาคเอกชนต้องขอคำปรึกษาและความมั่นใจจากกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำงานบูรณาการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มาตรการที่ออกมาใช้ได้ผลเราต้องการความร่วมมือจากภาคธุรกิจอย่างมาก เช่น ความพร้อมด้านสถานที่ต้องสะอาด ด้านผู้ให้บริการที่มีการฉีดวัคซีนครบถ้วน แต่เรื่องของผู้จะมาใช้บริการ เราต้องปรึกษากับสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่จิตสำนึกรับผิดชอบของทุกฝ่ายร่วมกัน เพราะจะปล่อยให้ภาครัฐบาล หรือ สธ. คงไม่มีกำลังมากพอที่จะไปตรวจทุกคน ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะช่วยภาคเศรษฐกิจได้ดี.