ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (21 ก.ย.64) รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวงพบว่ามีน้ำท่วม/ดินสไลด์ 10 จังหวัด 11 สายทาง 15 แห่ง การจราจรผ่านได้ 14 แห่ง และ ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง ดังนี้ 1.จ.สมุทรปราการ 3 สายทาง 4 แห่ง ได้แก่ ทล.3 แบริ่ง-ท้ายบ้าน อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 21+000-21+400 ระดับน้ำสูง 5 ซม., ทล.3268 สำโรง-บางเมือง อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 0+200-0+900 น้ำสูง 5-10 ซม., ทล.3268 สำโรง-บางเมือง อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 3+000-3+700 น้ำสูง 5-10 ซม. และ ทล.3344 อุดมสุข-สมุทรปราการ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 12+400-14+100 น้ำสูง 5-10 ซม. 2.สมุทรสาคร 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.35 สะพานข้ามแม่น้ำที่จีนฝั่งตะวันตก-นาโคก อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 42+700-43+800 น้ำสูง 10-15 ซม. 

3.ปทุมธานี 1 สาย 2 แห่ง ได้แก่ ทล.1 สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง อ.คลองหลวง ช่วง กม.ที่ 28+500-29+000 น้ำสูง 5-10 ซม. และ ทล.1 สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง อ.คลองหลวง ช่วง กม.ที่ 35+000-36+500 น้ำสูง 10-30 ชม. 4.กำแพงเพชร 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.1 โนนปอแดง-ปากดง อ.ขาณุวรลักษบุรี ช่วง กม.ที่ 391+600-392+600 น้ำสูง 5 ซม. 5.สุโขทัย 1 สาย 2 แห่ง ได้แก่ ทล.12 เมืองเก่า-สุโขทัย อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 163+428-163+518 น้ำสูง 10 ซม. และ ทล.12 เมืองเก่า-สุโขทัย อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 164+175-164+700 น้ำสูง 15 ซม.  

6.พิษณุโลก 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.1303 ปลายนา-หนองตูม อ.บางระกำ ช่วง กม.ที่ 17+447-17+628 ท่อระบายน้ำและคันทางชำรุด รถเล็กผ่านได้ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่าน ซึ่งกำลังติดตั้งสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) คาดแล้วเสร็จ 23 ก.ย.นี้ การจราจรผ่านได้ แต่ไม่สะดวก ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเข้า ทล.1303 กม.ที่ 12+100 ออก ทล.1293 กม.ที่ 27+300 

7.ปราจีนบุรี 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.3077 ศาลนเรศวร-เขาใหญ่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 4+080-4+200 น้ำสูง 5-10 ซม. 8.สระแก้ว 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.3586 โคกสะแบง-หนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ ช่วง กม.ที่ 1+300-1+380 น้ำสูง 10-15 ซม. 9.สุรินทร์ 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.226 ลำน้ำชี-บ้านพม่า อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 162+440-162+560 น้ำสูง 15 ซม. และ 10.เชียงใหม่ 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.107 ล้องอ้อ-เมืองงาม อ.ฝาง ช่วง กม.ที่ 143+500-143+800 น้ำสูง 5 ซม. 

ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (21 ก.ย.64) สำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 3 สายทาง สัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ดังนี้ ถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.2033 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-บ้านดงสว่าง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร, ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056-บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย และมีเส้นทางสัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง คือ สะพานชุมชน ตก.016 สะพานข้ามคลองแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก (สะพานทรุดตัว) ซึ่งประชาชนสามารถใช้ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.1003 บ้านโป่งแดง กม.ที่ 15+200 ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร ทดแทนได้ 

ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วม ให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนให้กับประชาชน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะๆ ประชาชนแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146