จากกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมไม่เกินร้อยละ 60 เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ริเริ่มกิจกรรมคาร์ม็อบสมบัติทัวร์ ​ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า การกู้หนี้ทะลุเพดาน หมายถึง เกินขีดความสามารถในการใช้หนี้ โดยต้องดึงรายได้ที่ได้มาไปจ่ายดอกหรือเงินต้นจนทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ของลูกหนี้

เราจะเห็นสภาพการเป็นหนี้จนวิกฤติอย่างพวกติดหนี้นอกระบบที่ทำงานจ่ายดอกอย่างเดียวอย่างทาส บางคนตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรทำจนเกิดวิกฤติซับซ้อนขึ้น

ดังนั้นการขยายเพดานหนี้ออกไปเป็น 70% ของ GDP ที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะหนี้ท่วมหัว เราไม่เห็นความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ และไม่เห็นความสามารถในการบริหารงบประมาณประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายคนหนุ่มสาวในเวลานี้คือคนที่ต้องรับมรดกจากรัฐบาลประยุทธ์ ทำงานใช้หนี้ให้กับความไร้ประสิทธิภาพของผู้นำยอดนักกู้คนนี้