ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (21 ก.ย.64) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 26 เพศชาย อายุ 55 ปี 2.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 71 เพศชาย อายุ 53 ปี 3.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 อู่กำแพงเพชร เพศหญิง อายุ 48 ปี 4.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 อู่กำแพงเพชร เพศชาย อายุ 58 ปี 5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 23 เพศหญิง อายุ 23 ปี 6.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 45 เพศชาย อายุ 54 ปี 

7.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 205 เพศชาย อายุ 26 ปี และ 8.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ อู่วัดไร่ขิง เพศชาย อายุ 40 ปี นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์รวม 10 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ