วันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ 19 ธ.ค. 66 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน โดยในการประชุม ครม. วันนี้ มีวาระพิจารณาหลายเรื่อง มีเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

– กระทรวงพลังงาน เสนอให้ตรึงค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย. 2567 สำหรับประชาชนที่ใช่ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อหน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาเดิมที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ส่วนประชาชนทั่วไปและอุตสาหกรรมไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย

– กระทรวงพลังงาน เสนอมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลระดับ 29.94 บาทต่อลิตร หรือไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

– กระทรวงการคลัง เสนอแพ็กเกจมาตรการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ โดยลดอัตราภาษีประเภทไวน์และสุราชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการชอปปิงและท่องเที่ยวของภูมิภาค

นอกจากนี้มี วาระ ครม. เพื่อรับทราบ

– สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามปี 2566 และแนวโน้มปี 2566-2567

– กระทรวงการคลัง เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานผลการเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

– กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถานการณ์ส่งออกไทย ประจำเดือนตุลาคมและ 10 เดือนแรกของปี 2566

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2566 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4/2566 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน 2566