สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 13,256 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,778 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 478 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,495,750 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,829 ราย หายป่วยสะสม 1,352,936 ราย กำลังรักษา 128,367 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 131 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 15,884 ราย