ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (23 ก.ย.64) รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวงพบว่ามีน้ำท่วม/ดินสไลด์ 11 จังหวัด 16 สายทาง 18 แห่ง แบ่งเป็นการจราจรผ่านได้ 17 แห่งดังนี้ 1.จ.สุรินทร์ 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.2334 จอมพระ-ศีขรภูมิ อ.จอมพระ น้ำสูง 35 ซม. 2.นครราชสีมา 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.2068 โคกกรวด-หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ น้ำสูง 5-10 ซม. 3.ขอนแก่น 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.12 ร่องแซง-หนองแก อ.ชุมแพ น้ำสูง 10 ซม.

4.สุโขทัย 4 สาย 5 แห่ง ได้แก่ ทล.12 หนองเสือ-วังวน อ.บ้านด่านลานหอย ช่วง กม.ที่ 143+500-143+700 น้ำสูง 10 ซม., ทล.12 หนองเสือ-วังวน อ.บ้านด่านลานหอย ช่วง กม.ที่ 146+400-147+200 น้ำสูง 10 ซม., ทล.125 แจกัน-บ้านสวน อ.ศรีสำโรง น้ำสูง 20 ซม., 1294 เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย น้ำสูง 10 ซม. และ ทล.1347 วัดโคก-สระบัว อ.ศรีสำโรง น้ำสูง 15 ซม. 

5.เพชรบูรณ์ 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.2275 ซับลังกา-แยกศรีเทพ อ.ศรีเทพ น้ำสูง 5 ซม.6.กำแพงเพชร 2 สาย 2 แห่ง ได้แก่ ทล.1 โนนปอแดง-ปากดง อ.ขาณุวรลักษบุรี น้ำสูง 15 ซม. และ ทล.101 น้ำดิบ-คุยประดู่ อ.พรานกระต่าย น้ำสูง 5 ซม. 7.สมุทรปราการ 2 สาย 3 แห่ง ได้แก่ ทล.3117 คลองด่าน-บางบ่อ อ.บางบ่อ น้ำสูง 5-10 ซม., ทล.3413 ทางเข้าบางบ่อ อ.บางบ่อ ช่วง กม.ที่ 0+450-0+900 น้ำสูง 5-10 ซม. และ ทล.3413 ทางเข้าบางบ่อ อ.บางบ่อ ช่วง กม.ที่ 1+760-2+100 น้ำสูง 5-15 ซม. 8.ปราจีนบุรี 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ 3077 ศาลนเรศวร-เขาใหญ่ อ.เมือง น้ำสูง 5 ซม.

9.สระแก้ว 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.โคกสะแบง-หนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ น้ำสูง 5 ซม. 10.ตาก 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.1 หนองโสน-หนองมะสังข์ อ.เมือง น้ำสูง 10-30 ซม. และ การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง คือ 11.ลำปาง 1 สาย 1 แห่ง ได้แก่ ทล.1 แม่เชียงรายบน-ดอนไชย อ.เถิน ช่วง กม.ที่ 610+025 จุดกลับรถใต้สะพาน น้ำสูง 30 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ให้ไปกลับรถที่ กม.609+500 แทน มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก  

ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (23 ก.ย.64) สำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย และเชียงใหม่ จำนวน 2 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ดังนี้ ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056-บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย และ ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103-บ้านกองวะ อ.ดอยเต่า, ลี้ จ.เชียงใหม่ 

ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้ติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วม ให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในบริเวณที่มีน้ำท่วม เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146