รายงานข่าวพีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่า ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 24 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้