เมื่อวันที่ 24 ก.ย. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในสตรีตั้งครรภ์ไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โด๊ส ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัด 400 คน

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร

  • สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
  • อายุมากกว่า 18 ปี
  • อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
  • ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  • ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
  • ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

สำหรับอาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จำนวน 100 คน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ต.ค.64 ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน
กลุ่มที่ 2 รับ 300 คน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ต.ค.64 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ สามารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfSkAiZD…/viewform โดยโครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 ส.ค.64 สอบถาม โทร. 0-2576-6404