เมื่อวันที่ 17 ม.ค. พล.ต.ต.ออมสิน บุญญานุสนธิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ออกหนังสือ คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วที่ 12/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ปรากฎคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ ได้มีการบังคับขู่เข็ญ ให้นายปัญญา หรือ เปี๊ยก อายุ 56 ปี รับสารภาพในคดีฆาตกรรม นางสาวบัวผัน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฎว่า เป็นเสียงของ พ.ต.ท.พิชิต วัฒโน รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงสั่งย้ายด่วนให้มาช่วยราชการที่ ศปก.ภ.จว.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.67 โดยขาดจากต้นสังกัด

เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงให้ พ.ต.ท.พิชิต วัฒโน รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย มีกำหนด 30 วัน โดยขาดจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ล

สำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 1. พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็นประธานกรรมการ 2. พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมำพโรจน์ ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว เป็นกรรมการ 3. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ บุตรสอน รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว กรรมการ 4. พ.ต.ต.กฤษณะ เอี่ยมสอาด สว.(สอบสวน)สภ.คลองหาด กรรมการ 5. ร.ต.อ.มนิษิณี อินทรพานิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฎ หากพบเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบฯวินัยตำรวจ ให้พิจารณามีความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อดำเนินการต่อไป แล้วรายงานผลภายใน 7 วัน