เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์แสดงความเห็นสถานการณ์ทางการเมือง ว่า “คาดการณ์!!!

1.บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ มีปัญหา

2.พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท + พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. … (นิรโทษจัดหาวัคซีนฯ) ผ่านยาก ไม่ผ่าน ยุบสภา ผ่านเสียธนูอย่างมาก

เตรียมตัวไว้ ลงคะแนนเลือกตั้ง กลาง มกราคม 2565 ”