ที่บริเวณวงเวียนทางเดินเท้า ภายในโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม และนายวิสูตร นวมศิริ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ได้เปิดตัวปลาทูแม่กลองที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2.5 เมตร หนักประมาณ 1 ตัน เพื่อเป็นแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมวิถีธรรมชาติการปลูกป่าชายเลน ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

โดย ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ได้ปีนขึ้นไปสวมหน้ากากผ้าสีฟ้าสดใสให้น้องปลาทู เป็นกุศโลบาย เตือนนักท่องเที่ยวให้ระลึกเสมอว่าแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย และ จ.สมุทรสงคราม เปิดเมืองท่องเที่ยวแล้ว แต่ทุกคนก็ต้องสวมแมสก์เพื่อความปลอดภัยเหมือนน้องปลาทู นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังได้นำไม้ไผ่มาปักจำลองเป็นแนวกันคลื่น เป็นมุมถ่ายภาพสวยๆ ไว้เป็นความทรงจำดีๆ สำหรับผู้ที่มาเยือนอีกด้วย

นายชรัช กล่าวว่า เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชายเลนแห่งนี้ นายวิสูตร นวมศิริ หรือผู้ใหญ่แดง ได้ริเริ่มปลูกป่าชายเลนมาตั้งแต่ปี 2551 และ 2 ปีที่ผ่านมา จ.สมุทรสงคราม มีนโยบายขับเคลื่อนให้เป็นเมืองแห่งความสุขหรือ City of Happiness โดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลน ลดขยะพลาสติกและโฟม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับส่งเสริมให้ส่วนราชการ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน โดยปี 2563 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกว่า 60 ครั้ง ส่วนปี 2564 ซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างรุนแรง แต่ก็ยังปลูกป่าชายเลนได้มากกว่า 30 ครั้ง เป็นต้นโกงกางใบใหญ่รวมกว่า 4 หมื่นต้น พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 15 ไร่ ฟื้นฟูแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จังหวัดจึงต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล บริเวณนี้ที่ศูนย์เรียนรู้ชายฝั่งทะเล และพิพิธภัณฑ์ชายฝั่งทะเล รวมทั้งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติให้มีความสวยงามน่าพักผ่อนหย่อนใจ น่าเที่ยวถ่ายรูปกับธรรมชาติ จึงได้สร้างปลาทูแม่กลองขนาดใหญ่ตัวนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ อีกทั้งปลาทูแม่กลองหน้างอคอหักเป็นสัญลักษณ์ของ จ.สมุทรสงคราม ส่วนที่นำหน้ากากผ้ามาสวมใส่ให้ปลาทู ก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เตือนตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ต้องสวมใส่แมสก์ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเอง บุคคลในครอบครัว และผู้อื่น.