นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงมติ ศบค.ที่เห็นชอบการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะไปเร่งคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอจัดสรรวัคซีนลงมาให้กับจังหวัดต่าง ๆ ในระยะแรก ทั้ง 10 พื้นที่ ให้ได้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ 70% เพื่อจะได้ทันกำหนดเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแบบไม่กักตัวในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ส่วนในรายละเอียดของการเปิดของแต่ละพื้นที่จะต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้ง  

ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เชื่อว่า อาจไม่ต้องประกาศพื้นที่ไหนออกมา เพราะจะเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้อยู่แล้ว ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และทัวร์เที่ยวไทย รวมทั้งหมด 3 ล้านสิทธิ ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้เริ่มต้นการเดินทางได้ในวันที่ 15 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.ยังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ เอสทีวี โดยขยายเวลาการออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 เชื่อว่าน่าจะทำให้การท่องเที่ยวค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับมาได้