ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (27 ก.ย.64) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 165 เพศหญิง อายุ 45 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 15 เพศชาย อายุ 21 ปี 3.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 165 เพศชาย อายุ 51 ปี 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 15 เพศหญิง อายุ 20 ปี 5.พนักงานการเงินบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 เพศหญิง อายุ 53 ปี และ 6.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 501 เพศชาย อายุ 48 ปี 

นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์รวม 15 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ ทั้งนี้ ขสมก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถเมล์ด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง