พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงข้อเสนอล็อกดาวน์ประเทศ ว่า ตนได้ยินเช่นนั้นเหมือนกัน ขณะนี้รอข้อเสนอที่เป็นทางการและจะรับพิจารณา ย้ำว่า ศบค. จะฟัง สธ. เป็นอันดับแรกเนื่องจากขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังทรงตัวอยู่ ต้องรับเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา ส่วนจะออกมาตรการแบบไหนต้องหารือกันอีกครั้ง ขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกับคำว่าล็อกดาวน์ ส่วนการพิจารณาเพื่อประเมินการออกมาตรการจะยังเป็นวันที่ 12 ก.ค.หรือไม่ หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะมีการประเมินเร็วขึ้น หากมีผู้ติดเชื้อทรงตัวยังคงเป็นวันที่ 12 ก.ค.เช่นเดิม เพื่อการประเมินที่ครบถ้วน ย้ำว่าไม่ใช่การนั่งรอดูตัวเลขเฉย ๆ แต่จะควบคู่ไปมาตราการอื่น เช่น การควบคุมการเคลื่อนย้าย การรักษาพยาบาล จัดหาเตียงเพิ่มเติม เป็นต้น

ต่อข้อถามการล็อกดาวน์เป็นเพียงพื้นที่การแพร่ระบาด ของเชื้อเดลตาหรือเหมือนกันทั้งประเทศ พล.อ.ณัฐพล ตอบว่า แต่ละพื้นที่อาจไม่เหมือนกันและเน้นแต่ละพื้นที่ต่างกันอย่าง กทม.-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนพื้นที่อื่นต้องมีมาตรการที่สูงด้วยเช่นกัน หากเป็นการล็อกดาวน์หรือเซมิล็อกดาวน์ ต้องมีการประเมินและลดหลั่นไปตามลำดับ พล.อ.ณัฐพล ตอบว่า ทั้งนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าล็อกดาวน์ของประเทศ เพราะคำว่าล็อกคือการไม่ให้ไปไหน ที่ผ่านมายังอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ เมื่อใดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ ไม่ว่าจะเป็นบางห้วงเวลาหรือบางพื้นที่ ต้องมีความชัดเจนในสถานการณ์ นิยามของคำว่าล็อกดาวน์ของ ศบค. คือเหตุการณ์เมื่อ เม.ย.63 ต้องมีมาตรการเยียวยาประชาชนรองรับ ข้อมูลที่กระทรวงการคลังแจ้งมาว่า เม.ย.63 ใช้งบประมาณเยียวยากว่าเดือนละ 3 แสนล้านบาท ยังไม่สามารถเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ศบค. มีการเน้นย้ำให้ประชาชน สามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแท้จริงคืออะไร ก่อนจำเป็นต้องล็อกดาวน์ ต้องหารับฟังข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกครั้ง

พล.อ.ณัฐพล เปิดเผยถึงกรณีที่ ครม. อนุมัติจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 10.9 ล้านโด๊ส ว่า วัคซีนซิโนแวคยังมีประสิทธิภาพอยู่ ยี่ห้ออื่นยังไม่สามารถจัดหาได้ในเวลานี้ หากรอวัคซีนชนิดอื่นจะไม่มีวัคซีนฉีดให้กับประชาชน ส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ทยอยเข้ามายังมีปริมาณไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นต้องมีวัคซีนอื่น ๆ โดย สธ. เป็นผู้พิจารณาว่าต้องฉีดอย่างไร เช่น การฉีดแบบต่างชนิดที่กำลังมีการพิจารณากันอยู่ สธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวขณะนี้ สธ. ยังชี้แจงว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพพอ หากมีที่ดีกว่าจะพิจารณาจัดหายี่ห้ออื่นเข้ามาร่วม