จากกรณี “สำนักงานประกันสังคม” ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 รวมทั้งนายจ้างมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการโอนเงินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนหลายกลุ่มแล้ว ลำดับต่อไปเป็นคิวการโอนเงินรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด พร้อมกันอีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน จำนวน 2 ล้านคน และวันที่ 28 กันยายน จำนวน 1,017,296 คน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 รวมทั้งนายจ้างมาตรา 33 ในทั้ง 2 รอบนั้น ณ วันนี้ ได้มีการโอนครบทุกมาตราแล้ว ซึ่งหากผู้ประกันตนท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบที่ผ่าน แต่คุณสมบัตครบตรงตามประกันสังคม ให้ รอรอบเก็บตกที่จะโอนในวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64 และวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม หากเลยรอบเก็บตกวันที่ 30 ก.ย. 64 และ 1 ต.ค. 64 แล้ว ผู้กันประกันยังไม่รับเงินเก็บตก หรือไม่ได้ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. 64 เพื่อให้ทางประกันสังคมพิจารณาต่อไปได้ (สามารถเช็กสิทธิได้ที่นี่)

ทั้งนี้ สำหรับมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ไม่ได้รับสิทธิ อาจเกิดจากชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม เพราะมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือตอนสมัครมีการลงข้อมูลตัวสะกดชื่อผิด เป็นต้น

โดยสามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามขั้นดังนี้

1.โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิของประกันสังคม โดย คลิกที่นี่

2.พรินต์แบบฟอร์มทบทวนสิทธิออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ

3.แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4.นำแบบฟอร์มตัวจริง และเอกสารที่ต้องแนบเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย…

ขอบคุณภาพประกอบ : แจ้งข่าวประกันสังคม