สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 7,058 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,990 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 68 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,978 ราย หายป่วยสะสม 208,723 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 279,367 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 75 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,462 ราย