สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,646 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,526 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 120 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,574,612 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,887 ราย หายป่วยสะสม 1,443,247 ราย กำลังรักษา 116,075 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 107 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,727 ราย