เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ฝากอวยพรถึงข้าราชการที่ครบวาระเกษียณอายุราชการทุกคน ซึ่งวันนี้ 30 กันยายน จะเป็นการทำงานวันสุดท้าย และถือเป็นวันสิ้นสุดอายุราชการของข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี หรือ

“เกษียณอายุราชการ” หลังจากนี้ ทุกคนสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการแล้ว อยู่กับครอบครัว ลูกหลาน ญาติพี่น้อง อย่างมีความสุข สามารถดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาว รวมทั้งเก็บความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและความเสียสละสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจที่จะติดตัวข้าราชการที่เกษียณอายุราชการทุกคนและครอบครัวตลอดไป

“นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณข้าราชการหลายท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ แต่ยังส่งต่อความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นคลังสมองสำหรับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาและบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อราชการประเทศชาติ และแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้าราชการรุ่นใหม่ต่อๆ ไปได้” นายธนกร กล่าว