ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดหนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายจิรวิทย์ มาสิกะ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นโครงการทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์พื้นที่สาธารณะ ร่วมกันพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมวัดหนองวัลย์เปรียง และต่อยอดโครงการรวมพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน คัดแยกขยะ สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ เอาขยะไปขาย นำรายได้มาพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง

พระครูใบฎีกาสุรพล กล่าวว่า ได้ร่วมกับคณะครู และนักเรียนจิตอาสาฯ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันทำความสะอาด กวาด และเก็บขยะสนามหญ้า โรงทาน โรงอาหารภายในบริเวณวัดหนองวัลย์เปรียง ให้มีสภาพสะอาด สวยงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น เป็นการร่วมกันพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างนิสัยทำความดี ที่สำคัญเพื่อเป็นการฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่วนขยะที่เก็บได้จะรวบรวมนำไปขายที่ร้านของเก่า เพื่อนำรายได้มาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงต่อไป