เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในกรณีกล่าวหานายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งชี้มูลความผิดในกรณีกล่าวหานายวีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พร้อมพวก โดยทั้ง 2 กรณีมีพฤติการณ์การนำ ส.ค.1 จากอีกที่หนึ่งมาสวมสิทธิออกเอกสาร หรือที่เรียกว่า “ส.ค.1 บิน” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถและป่าสงวนเขารวก-เขาเมือง จ.ภูเก็ต นอกจากนั้นยังพบว่าการออกเอกสารสิทธิซ้ำ และออกโฉนดขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อผลประโยชน์บริษัทเอกชน จนมีพื้นที่รวมทั้งหมด 150 ไร่ โดย ป.ป.ช.เห็นว่า นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 157 รวมทั้งผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตในการออกเอกสารสิทธิถูกชี้มูลความผิดด้วย ขณะที่นายวีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 123/1 พร้อมทั้งชี้มูลความผิดเอกชนที่เกี่ยวข้องฐานสนับสนุน

“เมื่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในกรณีนี้ ตามกฎหมายใหม่ เมื่อยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐไปยังศาล ป.ป.ช.จะขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่มีการอนุมัติอนุญาตไม่ชอบด้วย ไม่ต้องแจ้งไปยังกรมที่ดินเพื่อขอให้เพิกถอน หากศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องร่วมกับเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะขออำนาจศาลในการสั่งเพิกถอน ซึ่งกรณีนี้เป็นเคสแรก” เลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุ.