สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,375 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,191 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 184 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,597,741 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,127 ราย หายป่วยสะสม 1,468,847 ราย กำลังรักษา 113,394 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 87 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,937 ราย