สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำเตือน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่ได้รับสิทธิ อย่าลืมยื่น “ทบทวนสิทธิ” ซึ่ง สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ นายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามที่รัฐบาลประกาศ แล้วยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเยียวยาในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 9 ประเภทกิจการ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

สำหรับ “ผู้ประกันตน” ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ทางประกันสังคมจะโอนให้อีกครั้งวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 อย่าลืมผูกพร้อมเพย์ให้พร้อม นอกจากนี้หากใครที่ขึ้นยังไม่ได้รับสิทธิ ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยา ม.39 และ ม.40 มีดังนี้

 • ต้องมีสัญชาติ “ไทย”
 • ทำงานประกอบอาชีพ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ 29 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม

ตรวจสอบสิทธิ์การรับการเยียวยาเพิ่มเติม ที่ “เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม” ระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิการเยียวยา ม.33, ม.39 และ ม.40

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33
 • หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา
 • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-40

ขั้นที่ 2 กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

 • เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตราไปรษณีย์)

หมายเหตุ

 • สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 หากมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อที่ 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ตามมติครม.ผู้ประกันตน ม.39-ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวักควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 • แต่หากเป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จำนวน 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท โดยเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น