ธนาคารกรุงไทย ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพฯไว้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจากภาครัฐ ขอชี้แจง หลังจากผู้ใช้สิทธิคนละครึ่ง มีข้อสังสัยเกี่ยวกับการยินยอมรับข้อมูลโปรโมชั่นของผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรี่บนแอพฯเป๋าตัง ดังนี้

1.กรณีลูกค้าต้องการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งกับฟู้ดดิลิเวอรี่ สามารถกดเข้าเมนู “ใช้สิทธิ” ที่แบนเนอร์ ฟู้ดดิลิเวอรี่ ได้เลย ระบบจะ “ไม่แสดงข้อความ” เพื่อให้กดยินยอมการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

2.กรณีลูกค้ากด “รับสิทธิดีลพิเศษ” จากพันธมิตรฟู้ดดิลิเวอรี่ ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยินยอมการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆจากพันธมิตรเพื่อให้ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นที่ตรงความต้องการจากพันธมิตรได้ โดยหากลูกค้าเลือก “ไม่ยินยอม” จะ “ไม่มีผล” กับการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งกับฟู้ดดิลิเวอรี่แต่อย่างใด