เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทยอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล (ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7) (เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 15 พ.ค.2567)ที่ผ่านมา นายกองตรี หร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.อ.ท่าแพ) ที่ 7 . สั่งการ นายกองตรี อาทิตย์ วงมุสิก รอง ผบ.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 นำกำลังสมาชิก อส.ร้อย. อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 จำนวนหนึ่งผนนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม “วันดินโลก 2567” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7”


ทั้งนี้ด้วยการพัฒนาบริเวณพื้นที่กองร้อยฯเพื่อให้เป็นแปลงผักสวนครัว ปลูกผักเหมียง -เลี้ยงแพะพื้นเมือง ,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญรุดหน้าเรื่องการปลูกและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกฯให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเป็นไปตามนโยบายของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้สำหรับมีกิจกรรมครั้งนี้นั้น มีการปลูกไม้ผล เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริฯ ปลูกต้นไม้สามอย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ,ไม้ก่อสร้าง,ไม้กินได้ประโชน์สี่อย่าง ได้แก่ ใช้เป็นฟืนสำหรับหุงต้ม และใช้สอยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ,ใช้สร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัย,ใช้เป็นอาหาร,เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ่อที่ 15.