เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่วถึงกรณีมีกระแสคัดค้าน ภายหลังมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติปลดฟ้าผ่าพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยนายอนุชา ชี้แจงว่าเรื่องนี้ อยู่ที่มติที่ประชุม มส. ทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ไม่มีอะไรอย่างอื่น

ส่วนกรณีมีประชาชนบางส่วนมายื่นหนังสือทวงถามเรื่องดังกล่าวจากรัฐมนตรีนั้น นายอนุชา กล่าวว่า “เรื่องนั้นก็ค่อยว่ากัน ขอย้ำว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ที่คณะสงฆ์ เป็นมติของ มส.ไปแล้ว”.