เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ห้องเทเวศน์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคม ฯ และเงินสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคม ฯ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรมช.พาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมสมาคม ฯ สมาชิกสมาคม ฯ และบุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าว เพื่อแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ผู้มีอุปการคุณได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาบุตรหลานพี่น้องสื่อมวลชน ตนอยากให้ทุนเหล่านี้เป็นทุนคุณธรรม ที่ส่งต่อไปถึงเยาวชน สร้างคนดีของสังคมในอนาคต

อดีต รมช.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า ได้ทราบถึงความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ มาโดยตลอด ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมายาวนาน ในฐานะที่ตนเคยทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ติดตาม ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง จนมีคดีความฟ้องร้องกันในกระบวนการยุติธรรมหลายคดี ทั้งนี้ การจัดอันดับดัชนีความโปร่งใส หรือ CPI คอร์รัปชั่นไทยสูงถึงอันดับ 101 จากต้นตอปัญหามากมาย ทั้งซื้อตำแหน่ง กินสินบาทคาดสินบน หรือแม้กระทั่งส่วย ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบัน กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย อยู่ในขั้นวิกฤติ

“วิถีชีวิตสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ชี้เบาะแส นำเสนอข่าวสารให้สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงปมทุจริตต่างๆ ทำให้สื่อมวลชนมีความเสี่ยง ต้องเผชิญกับอันตรายที่อาจจะขึ้น เพราะผลประโยชน์ที่เข้าไปปกป้องประเทศชาติและส่วนรวม ได้ไปทลายผลประโยชน์ของพวกทุจริต สื่อฯ จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการลดคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เนื่องจากในแต่ละปี เราได้สูญเงินงบประมาณแผ่นดินไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านบาท ที่ถูกขบวนการคอร์รัปชั่นกัดกินไปจากผืนแผ่นดินไทย” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ กล่าวถึงการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ว่า เมื่อเราไม่สามารถเอาไม้แก่มาดัดได้ ก็ต้องสร้างต้นกล้าที่เห็นความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงขอเป็นกำลังให้กับสมาคมฯ ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย